Verlof

Er zijn allerlei vormen van (on)betaald verlof. Wat voor soort verlof het is, maakt uit voor uw pensioen. We zetten dat hier op een rijtje, zodat u weet of het verlof dat u opneemt gevolgen heeft voor uw pensioen.

U blijft in dienst bij uw werkgever en u blijft ook deelnemer in het pensioenfonds.

Bij welk type onbetaald verlof bouwt u wel of geen pensioen op?

U bouwt geen pensioen op bij

  • Sabbatsverlof
  • Studieverlof
  • Levensloopverlof

Wel bestaat de mogelijkheid om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Hierover maakt u afspraken met uw werkgever Ook als dit niet het geval is, bent u gedurende maximaal 18 maanden wel verzekerd voor het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner of kinderen als u komt te overlijden. Daarna wordt dat beperkt tot het daadwerkelijk opgebouwde bedrag.

Neemt u een van deze vormen van onbetaald verlof op? Lees dan het pensioenreglement in hoofdstuk 4, artikel 14.2. Of neem contact op met ons voor vragen.

U bouwt wel pensioen op bij:

  • Langdurig zorgverlof
  • Zwangerschapsverlof
  • Bevallingsverlof
  • Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof

De opbouw duurt in deze periode van onbetaald verlof niet langer dan de periode die de wet voorschrijft voor deze vormen van verlof. Check dat dus altijd even, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens het verlof blijven u en uw werkgever, zolang de pensioenopbouw wordt voortgezet, gezamenlijk de premie betalen.

Zo regelt u het

Vraag uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is. Als u vragen heeft, mag u natuurlijk ook contact met ons opnemen.