Organisatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie is het pensioenfonds voor mensen werkzaam in de betonproductenindustrie. Onze missie is om de pensioenregeling zoals die door de sociale partners is overeengekomen als goed huisvader uit te voeren.

De sociale partners zijn de verenigingen van werknemers en werkgevers. We zijn er trots op dat samen te doen. We zijn transparant en werken zo efficiënt als kan. Met als doel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarvoor hebben we de beste partijen om ons heen geselecteerd voor de specifieke taken die hierbij komen kijken.

Onze vier kernwaarden

 1. Bpf Beton is betrokken
  We doen moeite om ons in te leven in de deelnemer in elke fase van zijn leven. We willen dat hij de informatie krijgt waar hij behoefte aan heeft. En vooral ook dat hij die informatie begrijpt, zodat hij weet wat hij zelf kan doen voor zijn pensioen.

 2. Bpf Beton communiceert begrijpelijk
  Wij gebruiken duidelijke taal.

 3. Bpf Beton is betrouwbaar
  Wij gaan zorgvuldig om met de pensioenen van onze deelnemers en handelen naar eer en geweten als het gaat om beleggingen en risico’s.

 4. Bpf Beton is deskundig
  Wij weten waar we het over hebben.

We stellen uw mening op prijs

Via contact staan wij daarom 5 dagen per week klaar om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Doe dat dan alsnog. Dan kunnen we u ook via e-mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij ons fonds.