Einde samenwonen

Als u samenwoont en uit elkaar gaat, moet u ook wat regelen voor uw pensioen. Meld uw partner af als die bij ons is aangemeld. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Een partner met wie u samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening). Maar wel op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.