Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen dan aanpassen aan uw situatie. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen. U bouwt bij het pensioenfonds namelijk ook partnerpensioen op.

Sommige mensen denken dat pensioen alleen is voor als ze met pensioen gaan, maar er is meer geregeld via het pensioenfonds. Partnerpensioen is pensioen voor uw partner als u overlijdt. Dat mag u (voor een deel) omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

We noemen dit uitruil. U krijgt dan zelf meer pensioen. Maar uw partner krijgt minder of geen partnerpensioen als u overlijdt.

Deze keuze kunt u alleen maken op het moment dat u met pensioen gaat. En belangrijk:

 • Als u een partner heeft moet die toestemming geven met een handtekening.
 • Als u geen partner heeft en u dit heeft bevestigd aan het pensioenfonds ruilen we het gehele partnerpensioen automatisch om voor een hoger ouderdomspensioen.

Goed om te weten:

 • Het wezenpensioen kan niet worden uitgeruild en blijft daardoor gelijk.

 

Andersom kan ook

U mag een deel van uw ouderdomspensioen ook omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. Uw partnerpensioen is maximaal 70% van uw ouderdomspensioen.

Zo regelt u het

 1. Gaat u op uw 68e met pensioen?
  Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.

 2. Gaat u eerder met pensioen?
  U kunt met behulp van de pensioenplanner heel makkelijk uw pensioen opnieuw berekenen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u. Neem daarvoor dan contact met ons op.

 3. Heeft u vragen?
  Neem dan gerust contact met ons op.