Scheiden

Als u gaat scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening. Als u dit aanvraagt (dit moet binnen 2 jaar na de scheiding) ontvangt uw partner dit deel rechtstreeks van ons als u met pensioen gaat.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Zo regelt u het

  • U kiest voor verevening
    • Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds (u of uw ex-partner kan dit doen). U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier van de overheid: Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.
    • Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. Dan moet u zelf het deel van uw pensioen aan uw ex-partner betalen als u met pensioen gaat.
  • U maakt samen andere afspraken
    • Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Binnen Nederland geeft de gemeente waar u woont uw scheiding aan ons door. Maar als u in het buitenland woont, moet u zelf uw partner bij ons afmelden.

Partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Lees er alles over in het pensioenreglement. Het staat in artikel 24.2. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Het pensioen start op de 1e dag van de maand waarin u overlijdt. Het pensioen stopt op de laatste dag van de maand waarin uw ex-partner overlijdt. Er zijn wel voorwaarden aan verboden. Verdiep u hier dus even in. Het is niet moeilijk, maar wel goed om te weten.