Wat is pensioen?

Met pensioen gaan. Voor sommigen ver van m’n bed, terwijl het voor anderen voor de deur staat. Sommigen kijken er naar uit en anderen moeten er nog niet aan denken. Maar wat is het precies?

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat u 'met pensioen'. En natuurlijk is er dan ook een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft dan een AOW-pensioen. Dat noemen we de eerste pijler van uw pensioen.

Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van uw geboortedatum. En goed om te weten…de AOW-leeftijd gaat op dit moment in stappen omhoog. Dat betekent dat u dit misschien later ontvangt. Meer informatie hierover kunt op vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. De meeste werknemers ontvangen daarnaast via hun werkgever een aanvullend pensioen. Zoals bijvoorbeeld het pensioen dat u via ons pensioenfonds hebt opgebouwd. Daarover gaat ook deze website. We noemen dat in pensioentermen de tweede pijler van pensioen.

De derde pijler is het deel dat u daarnaast zelf opzij heeft gezet. De zogenaamde eigen pensioenvoorzieningen.

Pensioen kan dus uit drie onderdelen bestaan
  1. een basispensioen van de overheid, de AOW
  2. pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
  3. eigen pensioenvoorzieningen

De 3 onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben. We spreken tegenwoordig zelfs nog van een vierde en een vijfde pijler. De vierde pijler gaat over het vermogen om ook op latere leeftijd flexibel door te werken, eventueel in deeltijd, met het doel het inkomen en pensioen aan te vullen. De vijfde pijler bevat het zelf gespaarde vermogen, bijvoorbeeld via een spaarrekening of de overwaarde van een eigen huis.