Klachten

Pensioenfonds Beton probeert u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het pensioenfonds en misschien zelfs een klacht wilt indienen.

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar en hopen samen een oplossing te vinden. 

Zo kunt u een klacht indienen

 1. Neem contact met ons op

  Een klacht kunt u indienen bij onze pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering. Een klacht indienen kan op de volgende manieren:

  - Per telefoon: 088 119 80 40
  - Per mail: deelnemersbeton@appelpensioen.nl
  - Via het contactformulier op onze website
  - Per brief naar Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk

  Leg duidelijk uit waar uw klacht over gaat. Vermeld ook uw klantnummer en telefoonnummer. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Gebruikt u mail of het contactformulier, dan krijgt u de ontvangstbevestiging direct.

 2. U krijgt antwoord van ons

  Binnen 4 weken nadat u de klacht hebt ingediend, ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. Als wij meer tijd nodig hebben dan informeren wij u daarover. 

 3. Bent u het niet eens met onze beslissing?

  U kunt binnen 4 weken bezwaar indienen bij het uitvoerend bestuur. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt het bezwaar op dezelfde manieren indienen als bij stap 1.

 4. U krijgt antwoord van ons

  Het bestuur behandelt uw beroep binnen 2 maanden.

  Binnen 10 werkdagen na de behandeling van uw beroep laten we weten wat het bestuur heeft besloten. U krijgt hierover een brief.

 5. Ombudsman Pensioenen/Geschilleninstantie Pensioenen

  Bent u het niet eens met de uitkomst van een klacht over het pensioenreglement? Als u de bovenstaande 4 stappen heeft doorlopen, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Kijk ook op www.ombudsmanpensioenen.nl. De Ombudsman Pensioenen maakt deel uit van de Geschilleninstantie Pensioenen (GIP): www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. De GIP doet géén bindende uitspraak voor ons pensioenfonds.

  Burgerlijke rechter
  U kunt de beslissing over uw klacht ook direct aan de burgerlijke rechter voorleggen.