Overlijden

Over sommige dingen denken we liever niet na. Ons eigen overlijden bijvoorbeeld. Maar we willen wel dat zaken dan goed geregeld zijn voor degenen die achterblijven. Daarom is het goed om te weten dat na uw overlijden, uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds kunnen krijgen.

Neem daarom even tijd om deze informatie te lezen (en klik op de links naar de verschillende soorten pensioen die daarvoor bedoeld zijn). En bekijk het pensioenreglement als u meer wilt weten. In hoofdstuk 5 daarvan staan alle voorwaarden daarvoor beschreven. U vindt het pensioenreglement bij de downloads. 

Bij overlijden geldt:

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u en uw ex-partner uit elkaar gingen.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten uw nabestaanden doen?

De gemeente geeft uw overlijden aan ons door. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd zelf bij ons.

Voor vragen staan wij voor u klaar. Neem dan contact op met ons.