Verhuizen

Een nieuw huis. Reden voor verhuiskaartjes. Niet iets waarbij u aan het pensioenfonds denkt misschien. Als u binnen Nederland verhuist, hoeft dat ook niet. Via de gemeente krijgen wij uw nieuwe adres. Verhuist u naar het buitenland, dan moet u dat zelf aan ons doorgeven.  

Samengevat:

  • U verhuist binnen Nederland
    • U hoeft dit niet aan ons door te geven.
  • U verhuist naar het buitenland
    • We krijgen uw adreswijziging niet automatisch. Stuur ons een adreswijziging met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Als alleen uw postadres verandert, stuur ons dan een adreswijziging!

Geeft u het correspondentieadres door omdat u gemachtigd bent? Stuur dan ook een kopie van deze machtiging mee