Samenwonen

Als u gaat samenwonen, denkt u misschien niet meteen aan uw pensioen. Toch is dat wel nuttig. Want pensioen bij ons fonds gaat niet alleen over het pensioen dat u ontvangt als uzelf 68 jaar wordt. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Daarom moeten wij weten met wie u samenwoont.

Deze voorwaarden gelden bij samenwonen

  • U heeft een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • Het samenlevingscontract is vóór uw pensioendatum afgesloten.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn.
    • Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon (rechte lijn). Of 2 personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben.
  • U en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • U en uw partner wonen minstens 6 maanden aantoonbaar samen.
  • Uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Zo regelt u het

Meld uw partner aan

Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee. Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Als we uw e-mailadres hebben, kan dat per mail. Wel zo makkelijk. Geef daarom uw e-mailadres door.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.