Bij 'pensioen' denken we vaak aan ‘met pensioen gaan’. De pensioenrichtleeftijd is de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. Dat is standaard.

Dat pensioen heet ouderdomspensioen. Maar er is meer geregeld. Bijvoorbeeld voor uw partner en uw kinderen als u komt te overlijden.