Beleidsdekkingsgraad in augustus gedaald naar 111,0%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind augustus gedaald naar 111,0% (juli: 111,1%).

Eind augustus had Bpf Beton 111 eurocent in de boeken voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een reservetekort.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder

Op de pagina Financiële situatie leest u meer over de onrust op de financiële markt, het belang van de beleidsdekkingsgraad, de versoepeling van de indexatieregels en de verhoging van de pensioenen per 1 oktober 2022 en per 1 januari 2023.

Onrust op financiële markten

De zorgwekkende situatie in Oekraïne en de impact daarvan op de economie zorgen voor volatiele bewegingen op de financiële markten. Dat heeft invloed op de beleggingsrendementen. Er is in de maand augustus een negatief rendement behaald.

 

Financiële situatie van Pensioenfonds Beton

De invloed van de oorlog op onze dekkingsgraad is en blijft een momentopname. Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het aandeel van onze beleggingsportefeuille in Rusland.

 

Impact op dekkingsgraad

Er zijn diverse zaken van invloed op de hoogte van de dekkingsgraad. Dit zijn de belangrijkste in augustus:

  • Door de negatieve rendementen is het pensioenvermogen van Bpf Beton gedaald. Daardoor ging de dekkingsgraad omlaag;
  • Doordat de DNB-rente is toegenomen hoeft Bpf Beton nu een minder hoge voorziening aanhouden om de pensioenen in de toekomst uit te keren. Daardoor ging de dekkingsgraad omhoog;

Per saldo is de actuele dekkingsgraad van Bpf Beton per eind augustus afgenomen.

Dekkingsgraad voor verhogen of verlagen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verhoogd en niet verlaagd. Met een beleidsdekkingsgraad per eind oktober boven 110% kunnen we de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen (indexeren). Per eind oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad 108,8%. Daarom verhoogden wij de pensioenen per 1 januari 2022 niet.

Verwachtingen voor de komende jaren

De stand van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het verhogen of verlagen van uw pensioen. Die stand is onder andere afhankelijk van de rente, maar ook van de beleggingsresultaten. Beide zijn moeilijk te voorspellen.

Versoepeling indexatieregels in 2022

De wetgever heeft de regels voor het (gedeeltelijk) verhogen van uw pensioen versoepeld in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. De grens voor het verhogen van pensioenen lag op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat werd verlaagd naar 105%. 

Bpf Beton verhoogde de pensioenen

Per 1 oktober 2022 verhoogde Bpf Beton alle pensioenaanspraken met 2,01%. Gepensioneerden zien de verhoging in de pensioenuitkering vanaf oktober. Alle (oud-)deelnemers zien de verhoging vanaf oktober terug op mijnpensioenoverzicht.nl. In de zomer van 2023 verschijnt het UPO, daar is de verhoging dan ook in verwerkt. U leest hier meer over in dit artikel.

Per 1 januari 2023 gingen de pensioenen met 2,5% omhoog

Het bestuur besloot om de pensioenen per 1 januari 2023 met 2,5% te verhogen. Het verantwoordingsorgaan stemde daar ook mee in. De verhoging geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd en die pensioen ontvangt. Goed nieuws, nu het leven duurder is geworden.

U leest hier meer over in dit artikel.

Waardeoverdracht en afkoop mogelijk pensioenen mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is meer dan 100% en dus mag ons fonds meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan een waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Pensioenfonds Beton. De beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ook 100% of hoger zijn.

Hier vindt u het formulier waarmee u een aanvraag kunt doen.

Heeft u een klein pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 594,89 in 2023) per jaar? Dan wordt deze automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling via uw nieuwe werkgever. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Ons fonds checkt elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton en kopen wij deze af op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Uitleg begrippen

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in de boeken heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 116,1% zijn. Dan is er genoeg geld in de boeken om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2022 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.