Beleidsdekkingsgraad in mei gestegen naar 112,4%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind mei gestegen naar 112,4% (april: 112,1%).

Eind mei had Bpf Beton ruim 112 eurocent in de boeken voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad een reservetekort.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder.

 

Financiële situatie van Pensioenfonds Beton

De hoogte van de dekkingsgraad is en blijft een momentopname. Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

 

Impact op dekkingsgraad

Er zijn diverse zaken van invloed op de hoogte van de dekkingsgraad. Dit zijn de belangrijkste in mei:

  • Door de positieve rendementen is het pensioenvermogen van Bpf Beton toegenomen. Daardoor ging de dekkingsgraad omhoog;
  • Doordat de DNB-rente is gestegen, hoeft Bpf Beton nu een minder hoge voorziening aan te houden om de pensioenen in de toekomst uit te keren. Daardoor ging de dekkingsgraad omhoog;

Per saldo is de actuele dekkingsgraad van Bpf Beton per eind mei gestegen.

Uw pensioen ging per 1 januari 2024 met 2% omhoog

Pensioenfonds Beton verhoogde per 1 januari 2024 alle pensioenen met 2%. Dit geldt dus voor de uitkeringen van gepensioneerden en voor de pensioenaanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd).

Elk jaar bekijkt het bestuur of het de pensioenen kan verhogen. Dat is geen automatisch recht. Allereerst moet het fonds er goed genoeg voor staan. Daarvoor kijken we naar de maand oktober. De beleidsdekkingsgraad was toen 111,3%. Dat is voldoende om een toeslag te mogen geven.

De wettelijke grens voor het verhogen van pensioenen ligt op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat werd in 2023 door de wetgever verlaagd naar 105%. De wetgever heeft deze versoepelde regels verlengd en deze gelden dus ook voor 2024. Het bestuur mag de pensioenen alléén verhogen als dit op een evenwichtige manier gebeurt. Het bestuur heeft daarom de belangen van alle deelnemers, jong en oud, goed afgewogen.

Het bestuur besloot dat de pensioenen met 2% omhoog gaan. Daarmee wordt een deel van de inflatie gecompenseerd en houdt het pensioenfonds ook voldoende reserves. Het verantwoordingsorgaan stemde in en de actuaris heeft de besluitvorming beoordeeld en zag geen beletsel.

Op de pagina Toeslagverlening 2024 geven wij meer uitleg over de besluitvorming en de generatie-effecten van deze toeslagverlening.

 

Dekkingsgraad voor verhogen of verlagen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

 

Verwachtingen voor de komende jaren

De stand van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet verhogen of verlagen van uw pensioen. En die stand is onder andere afhankelijk van de rente, maar ook van de beleggingsresultaten. Beide zijn moeilijk te voorspellen.

Waardeoverdracht en afkoop pensioenen mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is meer dan 100% en dus mag ons fonds meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. Dit kan een waardeoverdracht zijn naar een ander pensioenfonds, of van een ander pensioenfonds naar Pensioenfonds Beton. De beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ook 100% of hoger zijn.

Hier vindt u het formulier waarmee u een aanvraag kunt doen.

Heeft u een klein pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 592,51 in 2024) per jaar? Dan wordt deze automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling via uw nieuwe werkgever. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Ons fonds checkt elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Beton en kopen wij deze af op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Uitleg begrippen

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in de boeken heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 116,4% zijn. Dan is er genoeg geld in de boeken om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2022 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.