Overgangsregeling

De optrekregeling was een overgangsregeling voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950. Zij konden onder bepaalde voorwaarden extra pensioenrechten krijgen. Per 1 januari 2017 is deze regeling gestopt. Dat hebben onze sociale partners besloten.

De optrekregeling is gestopt zodat de pensioenregeling kan worden verbeterd. Hier vindt u het principe-akkoord dat cao-partijen op 29 november 2016 hierover bereikt hebben.