Pensioen voor uzelf

Met pensioen gaan… daar doen we het voor. Als u stopt met werken, ontvangt u een pensioenuitkering. U krijgt dit pensioen elke maand zolang u leeft (en als het totale bedrag boven de afkoopgrens ligt, lees elders op deze site wat dat betekent). Zo staat het in ons pensioenreglement. Op pagina 13 vindt u alle informatie over ouderdomspensioen.

Maar u bouwt meer op dan alleen pensioen voor uzelf. Lees daarom ook even de pagina’s over partner- en wezenpensioen.

 

Uw pensioen start op de 1e dag van de maand waarin u 68 jaar wordt (de zogenaamde pensioenrichtleeftijd). U kunt ook eerder of later met pensioen gaan (vanaf uw 60e en tot uw 70e). Daarover leest u meer bij Pensioenoplossingen. Uw pensioen start dan op de 1e dag van de maand die u zelf kiest.

Uw pensioen stopt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt.

Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op uw wensen.

De hoogte van het pensioen hangt af van uw persoonlijke situatie. Van uw salaris bijvoorbeeld, maar ook van hoe lang u aan ons pensioenfonds deelneemt.

Vanaf 2024 bouwt u elk jaar 1,875% aan pensioen op over uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise.

  • Pensioengevend salaris = uw jaarsalaris + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering
  • Franchise is het deel waarover u geen pensioen opbouwt. We houden er al rekening mee dat u later naast uw pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid krijgt. In 2024 is de franchise € 17.545.

Het maximale loon waarover u in 2024 pensioen opbouwt is € 71.628.