Prestaties

Elke maand houden we u hier op de hoogte van de financiële situatie van het fonds.

Ook informeren wij u over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid én over de resultaten van de beleggingen.

Hoe een pensioenfonds ervoor staat meten we af aan de hand van de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen: ons vermogen tegenover de pensioenen die we moeten betalen. U leest hierover bij Financiële situatie.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Omdat het een gemiddelde is, stijgt en daalt deze beleidsdekkingsgraad niet zo snel als de actuele dekkingsgraad en geeft daarom een stabieler beeld van de financiële situatie van het pensioenfonds.

 

Hoe doen onze beleggingen het?

Om te kijken hoe de beleggingen van uw fonds het doen ten opzichte van de beleggingen van anderen is een zogenaamde z-score ontwikkeld. Een ingewikkelde berekening, waarvan de uitkomst heel interessant is. Is deze z-score positief, dan hebben onze beleggingen het beter gedaan dan de gekozen meetlat. Bij een negatieve z-score hebben onze beleggingen het slechter gedaan dan de meetlat.