Pensioenfonds Beton

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie zet zich in voor een goed pensioen voor werknemers in de betonproducten-industrie

Benieuwd naar ons? Wij stellen ons in deze video aan u voor!

Z-score en performancetoets

Hoe doen de beleggingen van Pensioenfonds Beton het ten opzichte van de gekozen meetlat? Dat blijkt uit de zogenaamde z-score. Is de z-score positief, dan hebben onze beleggingen het beter gedaan dan de gekozen meetlat. Bij een negatieve z-score hebben onze beleggingen het slechter gedaan dan de meetlat.

Lees verder