Afkoop

Heeft u een klein pensioen bij ons pensioenfonds opgebouwd en bent u geen deelnemer meer? Dan mogen wij uw pensioen soms in 1 keer betalen. Dit heet afkoop.

U krijgt een bedrag aan pensioen dan direct op uw rekening. U ontvangt daardoor op of na de pensioenrichtleeftijd geen pensioenuitkering meer van het pensioenfonds. Ook heeft uw partner geen recht meer op het partnerpensioen als u overlijdt (en de kinderen geen recht meer op wezenpensioen).

Afkoop is geregeld in de wet. In de wet is een afkoopgrens bepaald. Als het pensioen minder waard is dan dat wettelijk vastgestelde bedrag, mogen wij het afkopen.

Bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Beton en heeft u een pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 592,51 in 2024)? In de Pensioenwet staat dat het pensioenfonds uw kleine pensioen automatisch moet overdragen naar een nieuwe pensioenregeling zodra u die heeft. Pensioenfonds Beton checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt in een nieuwe pensioenregeling.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan vervalt dat minipensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

U kiest niet zelf voor afkoop van uw pensioen

Het pensioenfonds mag uw kleine pensioen pas afkopen als u 5 jaar geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling, maar niet eerder dan 1 januari 2024. Het pensioenfonds is niet verplicht mee te werken aan afkoop. Wel of geen afkoop is een keuze van het pensioenfonds.