Gepubliceerd op 14 mei 2024

Uitnodiging Pensioenwebinar op 28 mei

CAO-partijen nodigen u uit om het pensioenwebinar bij te wonen. Deze online presentatie vindt plaats op dinsdag 28 mei van 12.00 tot 13.00 uur.

CAO-partijen vinden het belangrijk om alle deelnemers van het pensioenfonds goed te informeren over de nieuwe pensioenregeling die in 2026 ingaat. Daarom kreeg u al een pensioenkrant, en kon u naar de voorlichtingsbijeenkomsten in de regio komen. En nu is er dit pensioenwebinar.

Onder leiding van presentator Tom Jessen gaan met elkaar in gesprek:

Alfons van Woensel, namens werkgevers
Jacques Beerens, namens vakorganisaties
Dick Slob, namens Bpf Beton

Zij leggen uit wat er verandert in de pensioenregeling.

Het webinar is ook later terug te kijken, dus ook als u dinsdag 28 mee niet kunt kijken, meldt u zich dan toch aan. 

Ik meld mij aan voor het pensioenwebinar

 

Hoe verder?

Cao-partijen hebben op dinsdagmiddag 4 juni een pensioenberaad waarin zij het concept transitieplan vaststellen.

Dit concept transitieplan wordt vervolgens voorgelegd aan de leden van de BFBN en aan de achterban van de vakorganisaties. Het is de bedoeling dat deze formele ledenraadplegingen nog voor de zomer volgen.

Het transitieplan kan dan tijdig worden aangeboden aan het bestuur van Bpf Beton.