Gepubliceerd op 11 juli 2023

Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en/of gewezen deelnemers

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht geworden. Deze wet voorziet in een hoorrecht voor gepensioneerden en voormalige deelnemers, over het nieuwe pensioencontract. Over de inrichting van dit nieuwe contract en de overgang daar naar toe is nog niet alles helemaal duidelijk. Hier werken Bpf Beton en sociale partners (werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers) gezamenlijk aan. Sociale partners bepalen de inhoud van de regeling en leggen deze vast in een zogenoemd transitieplan. Zodra dit plan gereed is, delen we dat op onze website. Dan informeren we u ook hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over dit plan, of over de manier waarop wij de pensioenaanspraken gaan omzetten.  

 

Meld uw vereniging vóór 1 november 2023

Vertegenwoordigt u een vereniging die de belangen van gepensioneerden of oud-deelnemers behartigd? Dan kunt u gebruik maken van het hoorrecht en uw stem laten horen over het ‘transitieplan’ van de sociale partners.
Meld uw vereniging aan door een e-mail te sturen naar: info@betonpensioen.nl  Verenigingen moeten zich vóór 1 november 2023 melden, opdat de sociale partners hun oordeel tijdig mee kunnen nemen bij de besluitvorming.
In de betonproductenindustrie bestaat er nog geen belangenvereniging voor gepensioneerden of oud-deelnemers. Een dergelijke vereniging kan uiteraard wel worden opgericht.

 

Voorwaarden voor de verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen: 

  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. 
  • In de statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden of voormalige deelnemers behartigen. 
  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds.
    Zij moeten zich vóór 1 november 2023 melden bij sociale partners. Op het moment van horen dienen zij te voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Aangezien sociale partners niet alle belanghebbenden kunnen bereiken, faciliteert het pensioenfonds deze procedure. 
  • Het is niet mogelijk om als individu gebruik te maken van het hoorrecht.