Er komen nieuwe regels voor pensioen in Nederland. Uiterlijk op 1 januari 2028 gaan deze regels in.

Nieuwe regels voor pensioen

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Daar zijn meerdere redenen voor. 

De afgelopen jaren is onze samenleving erg veranderd. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. En mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan. Of gaan zelf ondernemen, als ZZP-er bijvoorbeeld.

Het is belangrijk dat de manier waarop we pensioen regelen, aansluit op deze veranderingen.

Wet toekomst pensioenen geldt per 1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer. De nieuwe regels voor pensioen gelden per 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2028.

 

'Bedrag ineens' is uitgesteld

U heeft misschien gelezen dat het ook mogelijk wordt om een bedrag van maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Dit is een onderdeel van de nieuwe wet dat nog NIET is aangenomen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog goedkeuren. U kunt hier nog niet voor kiezen.

Sociale partners en pensioenfonds werken nieuwe regels uit

Wij zijn gestart met het bespreken wat wij belangrijk vinden bij het ontwerpen van de pensioenregeling. Waar moet de regeling aan voldoen? Wat willen we niet realiseren? Dit vormt de basis.

Daarna werken we dat verder uit. We moeten kiezen tussen twee type pensioenregelingen. Sociale partners hebben een voorlopige voorkeur voor de solidaire regeling.

De volgende stap is het kiezen van de juiste mix aan regels die uiteindelijk de volledige pensioenregeling gaan vormen. Daar gaan we de komende periode naar kijken.

Meer lezen over de nieuwe regels voor pensioen?

U vindt veel informatie op de website pensioenduidelijkheid.nl waarbij alle pensioenfondsen zijn aangesloten.

Wat hebben we hier eerder over bekend gemaakt?