Op 1 januari 2028 heeft Nederland een nieuw pensioenstelsel

Nieuw pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Daar zijn meerdere redenen voor. Het idee is om alles duidelijker, begrijpelijker en persoonlijker te maken.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden bijvoorbeeld steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan zelf ondernemen. Als ZZP-er bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat hoe we pensioen geregeld hebben in Nederland aansluit op deze veranderingen.

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. De nieuwe regels voor pensioen gaan in vanaf 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2028.

Wij zijn gestart met het bespreken wat wij belangrijk vinden bij het ontwerpen van de pensioenregeling. Waar moet de regeling aan voldoen? Wat willen we niet realiseren? Dit vormt de basis. Daarna werken we dat verder uit. We moeten kiezen tussen twee type pensioenregelingen. Sociale partners hebben een voorlopige voorkeur gegeven aan de solidaire regeling. De volgende stap is het kiezen van de juiste mix aan regels die uiteindelijk de volledige pensioenregeling gaan vormen. Daar gaan we de komende periode naar kijken.

 

Wilt u meer lezen over het Pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel?

U vindt hier veel informatie over op de website pensioenduidelijkheid.nl, waarbij alle pensioenfondsen zijn aangesloten.

Wat hebben we hier eerder over bekend gemaakt?