Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering waar uw kind mogelijk recht op heeft als u overlijdt. Uw kind krijgt mogelijk wezenpensioen tot hij of zij 18 wordt. Studeert uw kind of volgt het een beroepsopleiding? Dan krijgt het dit tot 27 jaar.

Aan het uitkeren van wezenpensioen stellen we wel voorwaarden. In artikel 16 van ons pensioenreglement (dat u vindt bij de downloads op deze website) staat er alles over.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kan u precies zien wat het wezenpensioen voor uw kinderen is. Dit overzicht ontvangt u jaarlijks van ons.

Maar schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.