Gepubliceerd op 01 februari 2024

Uw pensioen gaat in 2024 met 2% omhoog

Pensioenfonds Beton verhoogt per 1 januari 2024 alle pensioenen met 2%. Dit geldt dus voor de uitkeringen van gepensioneerden en voor pensioenaanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd).

Elk jaar bekijkt het bestuur of het de pensioenen kan verhogen. Dat is geen automatisch recht. Allereerst moet het fonds er goed genoeg voor staan. Daarvoor kijken we naar de maand oktober. De beleidsdekkingsgraad was toen 111,3%. Dat is voldoende om een toeslag te mogen geven.

De wettelijke grens voor het verhogen van pensioenen ligt op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat werd in 2023 door de wetgever verlaagd naar 105%. De wetgever heeft deze versoepelde regels verlengd en deze gelden dus ook voor 2024. Het bestuur mag de pensioenen alléén verhogen als dit op een evenwichtige manier gebeurt. Het bestuur heeft daarom de belangen van alle deelnemers, jong en oud, goed afgewogen.

Het bestuur besloot dat de pensioenen met 2% omhoog gaan. Daarmee wordt een deel van de inflatie gecompenseerd en houdt het pensioenfonds ook voldoende reserves. Het verantwoordingsorgaan stemde hiermee in en de actuaris zag geen beletsel. 

Op de pagina Toeslagverlening 2024 geven wij meer uitleg over de besluitvorming en de generatie-effecten van deze toeslagverlening.