Gepubliceerd op 02 januari 2024

Premie en opbouwpercentage gaan omhoog in 2024

De totale premie wordt in 2024: 31,3%. Werkgevers betalen daarvan twee derde: 20,9%. Werknemers betalen ook in 2024 een derde van de inleg voor hun pensioen zelf: 10,4%.

Werknemers bouwen in 2024 1,875% pensioen op. Vorig jaar was het 1,644%. Zij bouwen pensioen op over het pensioengevend loon. Dit is het jaarloon min de franchise van € 17.545. Over dit bedrag hoeft geen  pensioenpremie te worden betaald omdat werknemers ook AOW krijgen van de overheid.