Het pensioenakkoord invoeren, duurt dat echt 5½ jaar? - deel 3

juli 2020

In juni 2019 maakten het kabinet en de sociale partners belangrijke afspraken over de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel. Daarna werden deze eerste afspraken verder ingevuld. Nog niet in detail, maar wel zo dat begin juli 2020 de sociale partners instemden met het nieuwe pensioenakkoord. Nu zijn de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aan zet. De parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van dit pensioenakkoord op hoofdlijnen is al gestart. Meer over de hoofdlijnen leest u in deel 1 van deze serie.

De totale invoering duurt tot 1 januari 2026. Dan heeft iedereen die deelneemt een nieuwe pensioenregeling. Voor sommige groepen kan het zijn dat hierna nog een periode van compensatie volgt. Is er sprake van compensatie, dan wordt dat uitgesmeerd over 10 jaar. 

Najaar 2020 tot 1 januari 2022: Nieuwe wet- en regelgeving en verkiezingen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start in het 4e kwartaal van 2020 met het schrijven van de wet- en regelgeving. Het streven is om het totale wetsvoorstel begin 2021 bij de Tweede Kamer in te dienen. Wat interessant is aan deze planning, is dat er in maart 2021 verkiezingen zijn. Het is spannend of het dit kabinet lukt om deze nieuwe wetgeving aan te nemen.

Januari 2022 tot januari 2024: De besluitvorming

De gewenste ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2022. Daarna komt er nog een aanvullend besluit over hoe de omzetting van de ene naar de andere regeling gaat (‘invaren’) en hoe eventuele compensatie van bepaalde groepen vorm krijgt. Uiteindelijk moet elk pensioenfonds – dus ook Bpf Beton – uiterlijk 31 december 2024 de nieuwe pensioenregeling rond hebben. Inclusief akkoord van alle partijen.

Januari 2024 tot januari 2026: Implementatie en communicatie

Elk pensioenfonds heeft begin 2024 op papier een eigen, goedgekeurde nieuwe pensioenregeling. Vanaf januari 2024 maakt het fonds een implementatieplan en een communicatieplan. Deze plannen moeten op 1 juli 2024 af zijn. In het implementatieplan van Pensioenfonds Beton staat dan hoe het fonds van de oude regeling naar de nieuwe regeling gaat. Ook een planning, de kosten en risico’s en de afweging van alle belangen staan op dat moment in dit plan.

1 januari 2026: Iedereen een nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2026 valt iedereen die werkt in de betonproductenindustrie onder een nieuwe pensioenregeling. Nogmaals: hoe die eruitziet en wat dit betekent voor het eigen pensioeninkomen, is pas in de 2e helft van 2024 bekend. Mogelijk ontvangt een deel van de werknemers een vorm van compensatie. Deze werknemers krijgen de compensatie niet in één keer, maar verspreid over maximaal 10 jaar, van 2026 tot 2036.

Deel 1: Het pensioenakkoord: blik op de toekomst

Deel 2: Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord