Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, dat uit drie leden voor werknemers, drie voor gepensioneerden en één lid voor werkgevers bestaat. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur. Het kijkt dus of het bestuur goed rekening heeft gehouden met de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers. De mening van het verantwoordingsorgaan kunt u lezen in het jaarverslag. Het jaarverslag is uiteraard ook op deze website te vinden bij de downloads. Ook geeft het advies aan het bestuur, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen. Maar ook over beloningen, klachten en communicatie.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Naam namens
De heer J. Beerens deelnemers
De heer A. van den Burg deelnemers
De heer J. Basting deelnemers
De heer W. van der Linden pensioengerechtigden
De heer J. van Mulligen pensioengerechtigden
De heer W. Pieterse pensioengerechtigden
De heer A. Rijkers aangesloten werkgevers