Financiële risico's

We hebben een premie berekend die hoog genoeg is om als fonds aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Elk jaar bekijkt het bestuur of de premie nog hoog genoeg is. De premie kan dus elk jaar wijzigen.

Het risico van onze beleggingen ligt bij (oud-)werknemers, pensioengerechtigden, nabestaanden en het pensioenfonds. Niet alleen bij goede beleggingsresultaten, ook als ze tegenvallen. Als het niet goed gaat met de beleggingen, kan het pensioenfonds besluiten om de pensioenen niet te verhogen of zelfs te verlagen.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we de pensioenen niet verhogen. Pas in het uiterste geval en onder strikte voorwaarden verlaagt het fonds de pensioenen.

De afgelopen jaren hoefden we de pensioenen niet te verlagen, maar de komende jaren is dat misschien wel nodig. Als het bestuur besluiten moet nemen die gevolgen hebben voor het pensioen, laten we dit ruim op tijd weten aan de betrokkenen.