Raad van toezicht

Het bestuur is dan wel verantwoordelijk, maar staat er niet alleen voor. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, die door het bestuur, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, worden benoemd.

Dit zijn de leden van de Raad van toezicht

Naam Rol
S. Zeverijn Voorzitter
L. Duijnstee Lid RvT
J. Kragt Lid RvT