Vermogensbeheer

Pensioenfonds Beton belegt het pensioenvermogen. Het bestuur doet dit niet zelf, maar werkt samen met vermogensbeheerders die zijn gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze vermogensbeheerders zijn BMO, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Schroders.

Het fonds moet het pensioenvermogen beleggen om nu en in de toekomst genoeg geld in kas te hebben om het pensioen te kunnen uitkeren. De premies die het pensioenfonds krijgt van de werkgevers en werknemers alleen leveren hiervoor namelijk niet voldoende inkomsten op.

Pensioenfonds Beton probeert elk jaar een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit tegen een zo laag mogelijk risico. Om de risico’s te beperken, spreiden we de beleggingen zoveel mogelijk. Het pensioenfonds behaalde de afgelopen vijf jaar (2014 t/m 2018) een gemiddeld rendement van 7,93% per jaar op haar beleggingen. De lage rente en een stijgende leeftijd zorgen ervoor dat we dit rendement niet kunnen gebruiken om de pensioenen te verhogen.