Verhogen van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. We gebruiken hiervoor de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) als basis. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

Het bestuur besluit elk jaar in december of de pensioenen geheel, gedeeltelijk of niet verhoogd kunnen worden.

Per 1 januari 2024 gaan de pensioenen met 2% omhoog

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2024 met 2% te verhogen. Daarmee wordt een deel van de inflatie gecompenseerd en houdt het pensioenfonds ook voldoende reserves. Het verantwoordingsorgaan stemde hiermee in en de actuaris zag geen beletsel.

Op de pagina Toeslagverlening 2024 geven wij meer uitleg over de besluitvorming en de generatie-effecten van deze toeslagverlening.

Versoepeling indexatieregels

De wetgever heeft de regels voor het (gedeeltelijk) verhogen van uw pensioen tijdelijk versoepeld in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kunnen veel pensioenfondsen eindelijk een toeslag geven op de pensioenen.

 

Toeslag is voorwaardelijk

Ons pensioenfonds reserveert geen geld voor toekomstige toeslagen. Ook vragen we geen extra premie voor toeslagen. Daarom noemen we het een voorwaardelijke indexering.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Datum verandering Verhoging van uw pensioen     Verlaging van uw pensioen    
1 januari 2024 2,00% 0,00%
1 januari 2023 2,50% 0,00%
1 oktober 2022 2,01% 0,00%
1 januari 2022 0,00% 0,00%
1 januari 2021 0,00% 0,00%
1 januari 2020 0,00% 0,00%
1 januari 2019 0,00% 0,00%
1 januari 2018 0,00% 0,00%
1 januari 2017 0,00% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,00%
1 januari 2015 0,00% 0,00%