Natuurlijk staat goed pensioenfondsbestuur voor ons als bestuur voorop. We volgens hiervoor de code goed pensioenfondsbestuur die door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid samen is ontwikkeld.

Hierin staan 8 elementen centraal: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen en als laatste transparantie bevorderen.

Maar natuurlijk hebben we ook een eigen gedragscode en een transparantiedocument. Daarnaast houden we ons natuurlijk aan onze eigen missie. We voeren een solide financieel beleid. Natuurlijk helemaal volgens wet- en regelgeving.

Ons streven is om op de pensioenaanspraken en pensioenrechten, indien mogelijk, toeslagen te verlenen. Dat betekent dat we pensioenen het liefst mee laten groeien met prijsstijgingen. Het vermogen dat bestemd is tot het doen van pensioenuitkeringen wordt op efficiënte en kosteneffectieve wijze beheerd. Risico’s worden adequaat gemanaged. De premie, het risico en de kosten moeten met elkaar in balans zijn.