Beleggingsbeleid

Om het uitkeren van het pensioen op korte en lange termijn veilig te stellen willen we als bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze beleggen. Daarbij streven we naar een balans tussen rendement op de korte en lange termijn. En we houdende risico's zo laag mogelijk door spreiding in de beleggingen.

 

Wij beleggen in:

  • aandelen
  • obligaties
  • onroerend goed
  • hypotheken
  • grondstoffen

De verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën wordt ieder jaar vastgelegd in het beleggingsplan. Wilt u meer lezen over ons beleggingsbeleid? Het staat in zijn geheel in hoofdstuk 6 van onze ABTN beschreven. Die vindt u hier.

Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar we hebben daarnaast een beleggingscommissie voor advies en het voorbereiden van de beslissingen. We schakelen het bedrijf BMO in voor advies op strategisch niveau, maar zij beheert ook het grootste deel van de beleggingen. Deze vermogensbeheerder is gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord beleggen. In onze Verklaring beleggingsbeginselen leest u hoe pensioenfonds zijn beleggingskeuzes maakt.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het fonds heeft gekozen voor een beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, waarbij een combinatie is gemaakt van uitsluiting, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en ‘engagement’. Voor de uitvoering van dit beleid, wordt voor een deel van de portefeuille gebruik gemaakt van het Responsible Engagement Overlay (reo®) programma. In het jaarverslag beschrijven we ook ieder jaar hoe ons beleggingsbeleid maatschappelijk verantwoordelijk is vormgegeven, rekening houdend met klimaat, sociale factoren en behoorlijk bestuur, maar daar kunt u op deze website ook van alles over vinden.