Herstelplan

De financiële situatie van ons fonds wordt beter, maar ze is al een tijd erg broos. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt voldoende financiële reserves verplicht om tegenvallers op te kunnen vangen. Omdat de reserves van ons pensioenfonds onvoldoende zijn hebben we een herstelplan gemaakt, wat we jaarlijks bijwerken.

Mogelijke maatregelen voor een pensioenfonds zijn:

  • De pensioenen niet verhogen.
  • Een hogere premie.
  • Het opbouwpercentage verlagen, waardoor u minder snel pensioen opbouwt.
  • Uw pensioen verlagen (korten).

Het herstelplan blijft actueel zo lang we nog niet de verplichte dekkingsgraad hebben bereikt. Als we kunnen aantonen dat we binnen 10 jaar de reserves voldoende hebben aangevuld, hoeven de we pensioen niet te verlagen.

 

Hoe financieel gezond zijn we nu?

Elke maand houden we u op de hoogte van de financiële situatie van het fonds. Kijk op de pagina Actuele financiële positie om te zien hoe financieel gezond we zijn.

 

Financieel crisisplan

Pensioenfonds Beton heeft een financieel crisisplan. In het crisisplan staat bijvoorbeeld wat we onder een crisis verstaan en wat we als bestuur in bepaalde situaties kunnen doen. Ieder jaar bekijkt het bestuur of het financieel crisisplan nog actueel en uitvoerbaar is.

De beleidsdekkingsgraad is al een tijd lager dan het gestelde minimum. Toch bereikt deze nog niet de kritieke grens waarop het bestuur maatregelen moet nemen. En de laatste tijd stijgt die ook weer. Dat leest u op de pagina over de actuele financiële positie.

Wilt u het financieel crisisplan lezen? Het is opgenomen als bijlage bij de ABTN.