Z-score en performancetoets

Hoe doen de beleggingen van Pensioenfonds Beton het ten opzichte van de gekozen meetlat? Dat blijkt uit de zogenaamde z-score. Is de z-score positief, dan hebben onze beleggingen het beter gedaan dan de gekozen meetlat. Bij een negatieve z-score hebben onze beleggingen het slechter gedaan dan de meetlat.

Performancetoets: voor ons een belangrijk getal
Met de performancetoets wordt de gemiddelde z-score van de afgelopen vijf jaar berekend. Voor het pensioenfonds is dat een belangrijk getal. Als de uitkomst van de performancetoets negatief is, dan mogen verplicht aangesloten werkgevers het pensioenfonds om deze reden verlaten.

  1. De voorlopige z-score 2023 ligt iets onder 0
    De voorlopige z-score voor 2023 bedraagt -0,13. Dat betekent dat onze beleggingen het iets slechter hebben gedaan dan onze meetlat.

  2. De voorlopige performancetoets 2023 ligt boven de 0
    De voorlopige performancetoets over de jaren 2019 t/m 2023 bedraagt 0,26. Pensioenfonds Beton zit hiermee boven de norm voor de performancetoets. Verplicht aangesloten werkgevers kunnen daarom niet vanwege de behaalde beleggingsresultaten uit het pensioenfonds stappen.

Voorlopige cijfers

De vermogensbeheerder heeft de berekeningen van de z-score en performancetoets gemaakt. Het is nu aan onze accountant om deze berekeningen te controleren. Zodra die controle is afgerond zullen wij de definitieve cijfers hier op de website plaatsen.

Onze huidige financiële situatie

Elke maand houden we u op de hoogte van de financiële situatie van ons fonds. Op deze pagina leest u hoe financieel gezond we zijn.