Corona: We letten scherp op de ontwikkelingen op de financiële markt

De situatie met het coronavirus heeft ons allemaal overvallen en in zeer korte tijd. Met de zorg om een vader van 85 jaar merk ik dat in mijn directe omgeving, maar ook als pensioenbestuurder. Wij zijn dagelijks bezig met het zorgen voor een goed pensioen. De tachtigers van nu hadden niets meer na de oorlog. Zij hebben de welvaart, zoals wij die nu kennen, opgebouwd en verdienen een gezicht in deze crisis. En natuurlijk vergeten we daarbij niet alle werknemers die zich nu zorgen maken over hun baan, want die vragen zich af: ‘Blijft mijn baan wel bestaan, als het werk wegvalt?’

Hoe raakt corona de betonproductie-industrie?
Als adviseur Sociale Zaken krijg ik hier veel vragen over. Voor werknemers die naar hun werk gaan zijn er veel voorzorgsmaatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. Op basis van de adviezen van het RIVM en de Arbodienst heeft dit alle aandacht bij werkgevers. Maar hoe dit ons op langere termijn raakt? Op dit moment loopt de productie van beton door, maar op een lager pitje, met minder mensen. Maar het ene bedrijf wordt meer geraakt dan het andere. Daarom zijn we blij met de economische maatregelen die het kabinet heeft getroffen.

Maatregelen vanuit de overheid voor werknemers en werkgevers
Dat werknemers hun baan kunnen behouden is voor de overheid van het grootste belang. Daarvoor zijn noodmaatregelen getroffen. Werkgevers blijven uw loon doorbetalen en worden bij een verlies aan omzet van meer dan 20% gecompenseerd door de overheid. Voor werknemers die hierdoor in loondienst kunnen blijven, geldt dat zij voor 100% pensioen blijven opbouwen.

Onze eerste prioriteit
Alles moet gewoon doorgaan bij Bpf Beton. Dat is onze eerste prioriteit. Dus alles is nu zo ingericht dat de pensioenen op tijd worden betaald. Het klantcontactcentrum is zowel telefonisch als per mail volledig bereikbaar. Verder blijven wij ons vermogen zo goed mogelijk beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen. Wij beleggen op langere termijn en laten ons niet leiden door dagkoersen.

De pensioenuitkeringen blijven gelijk, maar de financiële positie van Bpf Beton baart ons zorgen. Als gevolg van deze pandemie zijn de aandelenkoersen onderuitgegaan. Dit betekent ook dat het vermogen is verminderd waaruit wij de pensioenen financieren. Dat heeft op dit moment geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Of de huidige situatie later dit jaar gevolgen heeft, is nog niet te zeggen en hangt ook af van politieke keuzes. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Is deze situatie ook van invloed op het pensioenakkoord?
De grootste winst van het pensioenakkoord blijft staan: de AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. En de regeling voor zware beroepen moet er gewoon komen, volgens sociale partners. Ik zie niet snel gebeuren dat deze pandemie hier verandering in brengt. Andere onderdelen van het pensioenakkoord stonden al wat op losse schroeven, waaronder het bieden van garanties en de rekenrente waar pensioenfondsen verplicht mee moeten rekenen. De discussie hierover tussen sociale partners en de overheid is in volle gang. Wat hiervan terecht komt? Dat blijft koffiedik kijken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor nu:

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u in deze tijden goed voor uzelf en voor elkaar zorgt. Dat is het enige wat er echt toe doet. U kunt erop rekenen dat wij goed voor uw pensioen blijven zorgen.

Annemiek Houtman
Bestuurslid Pensioenfonds Beton