Blik op 2021

Het jaar is alweer bijna voorbij. En wat een bijzonder jaar was dit! Niemand had kunnen bedenken hoe ons leven sinds maart is veranderd. Op het moment dat ik dit schrijft is het nog niet zeker, maar ik hoop van harte dat we straks samen met onze families en vrienden onbezorgd de feestdagen kunnen vieren. En dat we in 2021 terug kunnen naar een normale samenleving. Als het gaat om pensioenen zien wij 2021 als het jaar van de start van veel veranderingen. Een paar daarvan stip ik hier aan.

Het pensioenakkoord
Na 10 jaar overleg en het uitwerken van voorstellen, stemden begin juli 2020 de sociale partners in met het voorstel van het kabinet voor een nieuw pensioenstelstel: Het pensioenakkoord. De invulling op hoofdlijnen is nu bekend. Het doel van een nieuw pensioensysteem is om de pensioenen meer af te stemmen op deze tijd en op de persoonlijke situatie van deelnemers.

Het bestuur werkt in de komende jaren de hoofdlijnen uit voor de regeling voor Pensioenfonds Beton. We volgen de ontwikkelingen in 2021 natuurlijk op de voet als het gaat om de gevolgen en wensen. Daarna zetten we de noodzakelijke stappen naar de nieuwe regeling, zodat we uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn. Uw belang staat hierbij altijd centraal.

Nieuw administratiesysteem
Een van de belangrijkste taken van een pensioenfonds is een goede administratie van uw pensioengeld. De veranderingen door het pensioenakkoord vragen om een veel flexibeler administratiesysteem. Wat als uw pensioen (voor een deel) gaat bestaan uit een eigen potje? Of u krijgt de mogelijkheid om op uw pensioendatum een bepaald bedrag in 1x opnemen? En stel dat u bij een scheiding het bedrag meteen wilt verdelen en niet pas als u met pensioen gaat? Dat alles vraagt nog meer dan nu al het geval is om persoonlijke berekeningen.

Daarom stappen wij per 1 januari 2021 over naar een ander administratiesysteem. Daar merkt u niet zo veel van. Maar weet dat wij dus op de achtergrond druk bezig zijn om ook in de komende jaren uw pensioen op de beste manier te beheren.

Communicatieonderzoek: Uw mening is veel waard!
Er spelen dus veel veranderingen vanaf 2021. Dus hebben wij u veel te vertellen over uw eigen pensioen dat u nu, straks, of veel later krijgt. Om de communicatie af te stemmen op uw wensen doen wij een breed onderzoek. In 5 tot maximaal 8 minuten geeft u ons waardevolle inzichten.

Tot 15 januari 2021 kunt u de enquête invullen. Deze is volledig anoniem.

Waar ik het nog niet over heb gehad
Over alle veranderingen in pensioenland kan ik nog een pagina vullen. Dat komt ook door mijn eigen passie voor pensioenen. Maar niet alles is voor u even interessant. Via onze website houden we u ook in 2021 op de hoogte van alles wat er gebeurt en wat voor u van belang is.

Govert van der Peijl
Bestuursvoorzitter