Werknemers aan- of afmelden

In een werknemersbestand verandert natuurlijk altijd continu van alles. Bij groei of krimp van uw bedrijf, maar natuurlijk ook door werknemers die een andere baan hebben en waarvoor nieuwe mensen worden aangenomen.

Laat het ons zo snel mogelijk weten als er wijzigingen zijn. U kunt deze wijzigingen doorgeven via UPA, direct vanuit het loonpakket. 

Wat moet u verder weten?

 • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar. 
 • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen 1 maand bij ons af.

Uw werknemer wil verlof opnemen

Uw werknemer kan verschillende vormen van verlof opnemen. Betaald of onbetaald. Uw werknemer blijft in dienst tijdens de verlofperiode. 

Neemt uw werknemer verlof op? Dan blijft u dit gewoon doorgeven:

 • Fulltime pensioengevend salaris
 • Parttimepercentage
Onbetaald verlof, geen pensioenopbouw
 • Sabbatsverlof
 • Studieverlof
 • Levensloopverlof

Uw werknemer kan de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. 

 

Meer weten?

Lees hier meer over de gevolgen die verlof kan hebben voor het pensioen:

Verlof

 

 

 

Wel pensioenopbouw
 • Langdurig zorgverlof
 • Zwangerschapsverlof
 • Bevallingsverlof
 • Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Adoptieverlof

Tijdens het verlof blijven u en uw werknemer premie betalen zolang de pensioenopbouw wordt voortgezet. De opbouw duurt in deze periode van onbetaald verlof niet langer dan de periode die de wet voorschrijft voor deze vormen van verlof.