Werknemers aan- of afmelden

In een werknemersbestand verandert natuurlijk altijd continu van alles. Bij groei of krimp van uw bedrijf, maar natuurlijk ook door werknemers die een andere baan hebben en waarvoor nieuwe mensen worden aangenomen.

Laat het ons zo snel mogelijk weten als er wijzigingen zijn. U kunt deze wijzigingen doorgeven via UPA, direct vanuit het loonpakket. 

Wat moet u verder weten?

  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 21 jaar. (vanaf 1-1-2024 jonger dan 18 jaar)
  • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen 1 maand bij ons af. Ook als uw werknemer in de betonproductenindustrie blijft werken.
  • Gaat een werknemer bijna met pensioen? Regel uw pensioenaangifte dan uiterlijk op de 1e dag van de maand waarin de werknemer met pensioen gaat. Dit is een vereiste om de pensioenuitkering op tijd te laten ingaan.
  • Overlijdt een werknemer? Zorg ervoor dat u pensioenaangifte doet tot en met 1 dag vóór het overlijden van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen.