Uw bedrijfsgegevens wijzigen

Wijzigen bedrijfsgegevens
Door de jaren heen kan er van alles veranderen binnen uw bedrijf. Sommige veranderingen hebben gevolgen voor ons als pensioenfonds. Check daarom altijd of u iets aan ons moet doorgeven. We maken dat zo makkelijk mogelijk, maar het moet wel even gebeuren.

 

Wilt u iets wijzigen over de gegevensaanlevering?
Heeft u een nieuw salarispakket of accountant? Vul het UPA registratieformulier in.
Ga naar wijzigen aanlevertermijn als u van 4 weken verloning naar maand of andersom bent gewijzigd.

 

Overname
Uw bedrijf wordt overgenomen. Dat heeft heel wat impact. Misschien ook voor uw personeelsbestand of voor uw bedrijfsactiviteiten. Uw bedrijf moet worden afgemeld en de nieuwe eigenaar moet het nieuwe bedrijf aanmelden. Dit is belangrijk voor de pensioenaangifte. Kijk op deze website bij de verschillende onderwerpen of die voor uw bedrijf van toepassing zijn en vul de formulieren in.

Neemt u zelf een bedrijf over? Gefeliciteerd. Vaak een mooie stap. Maar ook daarbij moet er goed gekeken worden naar de pensioenen. Nieuwe medewerkers moeten worden aangemeld. Maar als het bedrijf dat u overneemt andere bedrijfsactiviteiten onderneemt, moeten we ook kijken naar de verplichtstelling. Valt dit bedrijf ook onder deze verplichtstelling dan moet het aanmeldformulier worden ingevuld. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. 

Reorganisatie
Bij reorganisaties gebeurt er van alles in uw personeelsbestand. Belangrijk om dat zo snel mogelijk aan het pensioenfonds door te geven zodat we de premiefactuur snel weer correct hebben. Kijk hiervoor op de pagina over Werknemers aan- of afmelden.

Een rechtsvormwijziging geeft u als volgt door

 1. Een wijziging van rechtsvorm heeft fiscale en administratieve gevolgen.
  U meldt deze wijziging bij de Kamer van Koophandel.

 2. Meld de wijziging ook bij de belastingdienst
  Er wordt een nieuw loonheffingennummer uitgegeven.

 3. Meld de vorige onderneming af
  Kijk hiervoor bij bedrijf afmelden en volg alle stappen.

 4. Meld de nieuwe ondernemingsvorm aan
  Kijk hiervoor bij bedrijf aanmelden.

Zijn de activiteiten van uw bedrijf gewijzigd?

 1. Wijzigen bedrijfsactiviteiten
  Wanneer uw bedrijfsactiviteiten veranderen kan het zijn dat er ook wat voor het pensioen van uw medewerkers verandert. Zo moet u bijvoorbeeld even bekijken of uw nieuwe activiteiten nog onder de verplichtstelling van ons fonds vallen. Uiteraard kijken we graag even met u mee. Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist vrijwillig aangesloten blijft. Neemt u dan contact met ons op.

 2. Geen verplichtstelling meer
  Uw bedrijf wordt dan uitgeschreven bij het pensioenfonds. Ga naar bedrijf afmelden. 

 3. Twijfelt u over de verplichtstelling?
  Vul dan het aanmeldformulier in zodat wij kunnen beoordelen of de activiteiten van uw bedrijf nog onder de verplichtstelling vallen.

Meer weten over

Hier vind je meer informatie over andere onderwerpen.