Uitvraag activiteiten

Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf onder de verplichtstelling valt hebben wij informatie nodig. Wilt u hiervoor het formulier hieronder invullen?

Bedrijfsgegevens
Het adres moet een '@' en een '.' bevatten.
Maximaal 12 tekens


Upload een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Dit is uw internationale bankrekeningnummer en bestaat uit de landcode, bankcode en rekeningnummer
Gelijk aan de startdatum Kamer van Koophandel


betonproducten: al dan niet bewerkte producten, vervaardigd uit een bindmiddel (hydraulische kalk of kalk en tras of cement) met zand en/of steenstukken, grind of andere stoffen van anorganische aard of organische aard een mortel gevend, welke voor toevoeging van water versteent.


Adresgegevens
Gelijk aan het adres van de Kamer van Koophandel
Werknemersadministratie
Als er geen werknemers zijn dan schrijven wij uw onderneming in als werkgever zonder personeel. Neemt u in de toekomst personeel meld dan de werknemers aan via UPA.


Aanleveren gegevens