Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds. De premie vindt u in het premieoverzicht. U maakt hiervoor een reservering in uw salarisadministratie. Op deze pagina staat wat u moet weten op een rij.

U betaalt de premie achteraf, per maand of per 4 weken 
Wij stellen de hoogte van de premie vast aan de hand van de gegevens die u per periode aanlevert. Levert u niets aan, dan sturen wij dezelfde factuur als vorige maand.

• Doorgegeven wijzigingen verrekenen wij direct
Wijzigingen doorvoeren gaat heel makkelijk. Doe dit dan ook zo snel mogelijk. Heeft u een wijziging over een periode die al in rekening is gebracht? Wij verrekenen dit op de eerstvolgende factuur. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door.

De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening
U bent verplicht om de premies vóór de vervaldatum op uw maandfactuur te betalen.

• U kunt soms uitstel van betaling aanvragen
Dat geldt alleen in bijzondere gevallen. U heeft alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds u dit schriftelijk heeft toegekend. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

U kunt facturen en specificaties vanaf 1 januari 2021 op het werkgeversportaal inzien
Zo kunt u een factuur of specificatie in uw administratie opslaan of printen. Van oudere facturen kunt u een kopie factuur opvragen. Neem dan even contact met ons op.