Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds. De premie vindt u in het premieoverzicht. U maakt hiervoor een reservering in uw salarisadministratie. Op deze pagina staat wat u moet weten op een rij.

U betaalt de premie per maand of per 4 weken in de desbetreffende periode
Wij stellen de hoogte van de premie vast op basis van de beschikbare loongegevens. Geeft de werkgever veranderingen in die gegevens door, worden deze bij maandelijkse of 4-wekelijkse gegevensaanlevering verwerkt in de daaropvolgende maand of 4 weken en dan op de premiefactuur gedebiteerd of gecrediteerd. 

• Doorgegeven wijzigingen verrekenen wij direct
Wijzigingen doorvoeren gaat heel makkelijk via UPA. Doe dit dan ook zo snel mogelijk. Heeft u een wijziging over een periode die al in rekening is gebracht? Wij verrekenen dit op de eerstvolgende factuur. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door.

De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening
U bent verplicht om de premies vóór de vervaldatum op uw maandfactuur te betalen.

• U kunt soms uitstel van betaling aanvragen
Dat geldt alleen in bijzondere gevallen. U heeft alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds u dit schriftelijk heeft toegekend. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

U kunt facturen en specificaties op het werkgeversportaal inzien
Zo kunt u een factuur of specificatie in uw administratie opslaan of printen.