Onze klachtenprocedure

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch komt het voor dat u ergens niet tevreden over bent. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak is de klacht dan op te lossen.

Ook als u geen klacht heeft, is uw mening trouwens welkom! Daarmee helpt u ons onze service verder te verbeteren.

Stap 1: u meldt uw klacht bij de klachtencoördinator

U bereikt de klachtencoördinator via het contactformulier op de website, of met een brief naar dit adres:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
P/a Centric Pension and Insurance Solutions B.V.
Betreft: Klacht
Postbus 340
3400 AH IJsselstein

De klachtencoördinator registreert uw klacht en binnen 10 werkdagen reageren we op uw klacht.

Stap 2: misschien gaat u in beroep bij het bestuur

Dat doet u als u niet tevreden bent over de klachtafhandeling. In dat geval stuurt u een brief naar het bestuur van uw pensioenfonds. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. Stuur uw brief naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
P/a Centric Pension and Insurance Solutions B.V.
Betreft: Bestuursklacht
Postbus 340
3400 AH IJsselstein

U kunt de brief ook mailen.

Stap 3: misschien legt u uw klacht voor aan de Ombudsman Pensioenen

Dat doet u als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds. U bereikt de landelijke Ombudsman Pensioenen via dit adres of telefoonnummer:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Telefoon: (070) 34 99 620

Downloads