Veelgestelde vragen over de pensioenregeling

Lees de veelgestelde vragen over de pensioenregeling.

Het nettobedrag van uw pensioen in 2020 kan afwijken van wat u in 2019 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed.

Is uw pensioenuitkering netto veranderd? Dit komt doordat de loonheffing verandert in 2020. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verlaagd van 5,70% (2019) naar 5,45% (2020). U betaalt maximaal € 259,93 per maand (2020). Over uw bruto jaarpensioen boven € 57.232 (2020) betaalt u geen bijdrage.

Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Na uw aanmelding krijgt u een brief. Daarin staat wat er is geregeld voor uw pensioen.

Uw pensioenopbouw start op de dag dat u gaat werken bij een werkgever in de onze bedrijfstak. U moet wel 21 jaar of ouder zijn. Werkte u al in de sector voordat u 21 was? Dan start uw opbouw op de eerste dag van de maand waarin u 21 jaar wordt.

Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. U betaalt die premie samen met uw werkgever. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto jaarsalaris. Daarvan wordt de franchise afgetrokken. Dat is een deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u later ook een AOW-uitkering ontvangt.