Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht (UPO)

Dit zijn de meestgestelde vragen over het pensioenoverzicht.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht.

Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van het vorige jaar bij ons bekend waren. De factor A op dit pensioenoverzicht kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

 • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
  De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld. 
 • Herintreden bij uw oude werkgever
  De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
 • Start pensioenregeling
  U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.

Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.

Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens tot en met 31 december van het vorige jaar. Was uw waardeoverdracht toen al afgerond? Dan is deze waarde verwerkt in uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Is uw waardeoverdracht nog niet afgerond? Dan wordt deze op uw eerstvolgende pensioenoverzicht na de afronding verwerkt.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is alleen verwerkt als deze vóór 31 december van een jaar bij ons geregistreerd is.

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop kunt u inloggen met uw DigiD.

Dit zijn voorspellingen voor de hoogte van uw pensioen. We hebben hiervoor een overzicht gemaakt van de veel gestelde vragen en de antwoorden. Wilt u ook weten wat de voorspellingen zijn voor de hoogte van uw pensioen inclusief uw AOW? En als u ook pensioen hebt opgebouwd bij een ander pensioenfonds? Op mijnpensioenoverzicht.nl zijn die bedragen opgeteld, zodat u nog beter inzicht krijgt in uw inkomen voor later. U logt in met uw DigiD.

Ja. Uw pensioenoverzicht staat ook digitaal voor u klaar op Mijn pensioen, bij ‘Mijn documenten’. Log in via de website met uw DigiD en bekijk, download of print uw pensioenoverzicht.

Ja, dat heeft zelfs onze voorkeur. Geef uw e-mailadres aan ons door, dan sturen we u voortaan een e-mail als er pensioeninformatie voor u klaar staat. Zo geeft u uw mailadres door:

 1. Ga naar Mijn Pensioen via onze website.
 2. Log in met uw DigiD.
 3. U komt nu in Mijn Pensioen. Rechts bovenin ziet u uw naam.
 4. Daaronder ziet u de keuze voor accountinstellingen. Hier vult u uw mailadres in. En mocht dat ooit wijzigen, dan past u dat zelf op deze plek aan.