Veelgestelde vragen over met pensioen gaan

Lees de veelgestelde vragen over met pensioen gaan.

Het nettobedrag van uw pensioen in 2020 kan afwijken van wat u in 2019 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed.

Is uw pensioenuitkering netto veranderd? Dit komt doordat de loonheffing verandert in 2020. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verlaagd van 5,70% (2019) naar 5,45% (2020). U betaalt maximaal € 259,93 per maand (2020). Over uw bruto jaarpensioen boven € 57.232 (2020) betaalt u geen bijdrage.

6 maanden voor uw 68ste ontvangt u van ons aanvraagpapieren. Stuur de formulieren ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wij regelen het dan verder voor u.

U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand dat u 68 wordt. Tenzij u ervoor hebt gekozen eerder of later met pensioen te gaan. De pensioenuitkering wordt rond de 25ste van de maand overgemaakt.

Ja, dat kan. U kunt verschillende keuzes maken voordat u met pensioen gaat. Eén daarvan is eerder of later met pensioen gaan.

Ja, maar bij slechts 1 uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij de aanvraagformulieren voor uw pensioen ontvangt u een loonbelastingverklaring.

Ja, u krijgt jaarlijks een opgave van ons. Hierop ziet u hoeveel pensioen u in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. U hebt het nodig voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen van huurtoeslag. U krijgt de jaaropgave ieder jaar in het eerste kwartaal.

Bij ingang van uw pensioen krijgt u een betalingsspecificatie. Bent u al met pensioen? Dan krijgt u alleen een nieuwe specificatie als er wat wijzigt in uw pensioen.

Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen niet apart vakantiegeld uit.