Veelgestelde vragen over Pensioenaangifte

Dit zijn de meestgestelde vragen over Pensioenaangifte.

U kunt per administratieve eenheid (loonheffingennummer) een machtiging aanvragen. Log in op Pensioenaangifte en kies op de startpagina voor /Instellingen/Machtigingen. U krijgt per e-mail een machtigingscode voor uw administrateur.

U kunt zelf een machtiging aanvragen voor Pensioenaangifte. Uw werkgever moet hier wel mee akkoord gaan. Log in op Pensioenaangifte en kies op de startpagina voor /Instellingen/Machtigingen. Uw werkgever krijgt een e-mail met een machtigingscode en stuurt deze door naar u. U kunt de machtigingscode daarna direct activeren bij /Instellingen/Machtigingen.

Heeft u nog geen account voor Pensioenaangifte? Dan kan uw werkgever een machtigingscode voor u aanvragen en aan u doorsturen. U kunt de machtigingscode daarna gebruiken om een account mee aan te maken.

Log in op Pensioenaangifte en kies voor /Instellingen/E-mailadres voor resultaten. Hier kunt u uw e-mailadres aanpassen. Let op: uw e-mailadres voor resultaten kan dus een ander adres zijn dan het e-mailadres dat u heeft opgegeven om vergeten inloggegevens op te vragen.

Als u uw administrateur heeft gemachtigd voor Pensioenaangifte, krijgt u na iedere pensioenaangifte beiden een e-mail. Wilt u zelf geen e-mails meer ontvangen? Log in op Pensioenaangifte en pas dit aan bij /Instellingen/E-mailadres voor resultaten.

We berekenen het pensioengevend loon op basis van het loon van het 1e tijdvak waarin via Pensioenaangifte wordt aangeleverd. U geeft altijd het parttime loon op.

Kijk voor wat u heeft aangeleverd als loon en het parttimepercentage (of contracturen gedeeld door normuren) van het 1e tijdvak bij /Goedgekeurde gegevens. U moet hiervoor eerst inloggen op Pensioenaangifte.
Zo levert u het pensioengevend loon aan:

  1. Bepaal het pensioengevend jaarloon.
    In het pensioenreglement staat welke loonbestanddelen wel en niet meetellen.
  2. Bepaal het loon per tijdvak
    Doet u elke maand aangifte? Dan deelt u dit door 12. Als u 4-wekelijks aangifte doet, deelt u dit loon door 13. Als een werknemer het hele tijdvak in dienst is, geeft u de uitkomst hiervan als pensioengevend loon door. Is een werknemer niet het hele tijdvak in dienst? Reken het pensioengevend loon over het tijdvak dan om naar het aantal werkbare dagen (inclusief feestdagen).

Rekenvoorbeeld

Werkgever A doet maandelijks aangifte. Medewerker X komt op 15 januari 2016 in dienst en heeft een fulltime dienstverband met een maandsalaris van € 2.000,-.

Het pensioengevend jaarloon is: Fulltime maandsalaris * (Aantal maanden jaar + vakantietoeslag) = € 2.000,- * 12.96 = € 25.920,-

Het loon per tijdvak is: Pensioengevend jaarloon/aantal tijdvakken = € 25.920,- / 12 = € 2.160,-

Het pensioengevend loon per tijdvak omgerekend naar het aantal werkbare dagen is: Pensioengevend loon * Aantal werkbare dagen in dienst/ Aantal werkbare dagen in tijdvak

Aantal werkbare dagen in dienst = 11 (van 15-1-2016 t/m 31-1-2016)
Aantal werkbare dagen in tijdvak = 21 (van 1-1-2016 t/m 31-1-2016)

€ 2.160,- * 11/21 = € 1.131,43

Werkgever A geeft in het tijdvak januari een pensioengevend loon door van € 1.131,43 voor medewerker X. In februari geeft hij een loon door van € 2160,-.

Een stagiair is uitgesloten van de pensioenregeling. U hoeft dus ook geen inhoudingen voor de pensioenregeling te doen. U moet dit wél aan ons doorgeven. U doet dit door als Code aard arbeidsverhouding de waarde 7 ‘Stagiair’ door te geven. Wij zorgen er dan voor dat uw stagiair niet wordt aangemeld.

Dat verschilt per situatie.

  • Uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt en gaat uit dienst? Meld uw werknemer dan af via Pensioenaangifte.
  • Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft (gedeeltelijk) in dienst? Dan blijft u pensioenaangifte doen. Pas het parttime percentage of de contracturen en het loon aan naar het deel waarvoor uw werknemer werkzaam blijft.

Een oproepkracht neemt deel aan de pensioenregeling. In dit geval is pas aan het eind van het jaar bekend hoeveel de werknemer heeft gewerkt en op basis van welke gegevens wij de pensioenopbouw kunnen berekenen. Om duidelijk te maken dat het om een oproepkracht gaat, levert u gegevens aan met Code invloed verzekeringsplicht 'D' (zonder verplichting om te komen) of 'E' (met verplichting om te komen).

Een DGA is uitgesloten van de pensioenregeling. U hoeft dus ook geen inhoudingen voor de pensioenregeling te doen. U moet dit wél aan ons doorgeven. U doet dit door als Soort inkomstenverhouding de waarde 17 ‘Loon of salaris directeuren-grootaandeelhouders van een nv of bv, niet verzekerd voor de Werknemersverzekeringen’ door te geven. Wij zorgen er dan voor dat de DGA niet wordt aangemeld.

Werknemers die jonger dan 21 jaar zijn, nemen deel aan de aspirantregeling. Tot de 1e van de maand waarin uw werknemer 21 jaar wordt, levert u aan met het productkenmerk voor de aspirantregeling. Dit productkenmerk is U0129-1168. Op basis van de gegevens die u bij dit productkenmerk aanlevert, kunnen wij een eventueel partnerpensioen berekenen. U draagt voor de aspirantregeling geen premie af.