Verhogen van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Maar dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar in december.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen niet te verlagen. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.

Dekkingsgraad bepalend

Hoe een pensioenfonds ervoor staat meten we af aan de hand van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen: ons vermogen tegenover de pensioenen die we moeten betalen.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Omdat het een gemiddelde is, geeft het een stabieler beeld van de financiële situatie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte hiervan of we uw pensioen kunnen verhogen, hetzelfde houden of moeten verlagen. Bij een dekkingsgraad boven 90% is het verlagen van pensioen niet nodig. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad per 31 december boven 110% kunnen de pensioenen gedeeltelijk verhogen (indexeren).

Versoepeling indexatieregels in 2022

De wetgever heeft de regels voor het (gedeeltelijk) verhogen van uw pensioen tijdelijk versoepeld in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kunnen veel pensioenfondsen eindelijk een toeslag geven op de pensioenen. De grens voor het verhogen van pensioenen lag op een beleidsdekkingsgraad van 110%, dat is nu verlaagd naar 105%.

Op 1 oktober 2022 heeft het bestuur al een toeslag verleend van 2,01%. Nu komt daar dus weer 2,5% bij.

Bpf Beton verhoogde de pensioenen in 2022

Per 1 oktober 2022 heeft Bpf Beton alle pensioenaanspraken met 2,01% verhoogd. Gepensioneerden zagen deze verhoging in de pensioenuitkering van oktober. Alle (oud-)deelnemers zagen deze verhoging in oktober terug op mijnpensioenoverzicht.nl. In de zomer van 2023 verschijnt het UPO, daar is de verhoging dan ook in verwerkt. U leest hier meer over in dit nieuwsbericht .

Per 1 januari 2023 gaan de pensioenen met 2,5% omhoog

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2023 met 2,5% te verhogen. Het verantwoordingsorgaan stemde daar ook mee in. Dit geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd en die pensioen ontvangt. Goed nieuws, nu het leven duurder is geworden. U leest hier meer over in dit nieuwsbericht.

Toeslag is voorwaardelijk

Het laten meegroeien van uw pensioen met de prijzen, noemen we toeslagverlening. Die toeslagverlening is geen recht. Er zijn voorwaarden aan verbonden. De financiële situatie van het fonds bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. Door de blijvend lage rente moeten we meer geld in kas hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Doordat de rente het afgelopen jaar bleef dalen, behaalden we te weinig beleggingsrendement om dat goed te maken. U leest hier mee over bij Financiële situatie.

Verlagen van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Dat geeft geen garanties voor de toekomst. Hoe graag we het ook anders zouden willen blijft de komende jaren de kans bestaan dat we de pensioenen wel moeten verlagen. Maandelijks plaatsen we een bericht op de website over onze financiële positie. Hier vindt u meer informatie over mogelijke verlagingen. Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de financiële positie goed in de gaten. We bekijken ieder jaar of we moeten verlagen. Als we moeten verlagen, informeren we u daar uiteraard over.

Als u ons uw e-mailadres doorgeeft, mocht u dat nog niet gedaan hebben, kan dat digitaal.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo:

Datum verandering Verhoging van uw pensioen     Verlaging van uw pensioen    
1 januari 2023 2,5% 0,00%
1 oktober 2022 2,01% 0,00%
1 januari 2022 0,00% 0,00%
1 januari 2021 0,00% 0,00%
1 januari 2020 0,00% 0,00%
1 januari 2019 0,00% 0,00%
1 januari 2018 0,00% 0,00%
1 januari 2017 0,00% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,00%
1 januari 2015 0,00% 0,00%
1 januari 2014 0,00% 0,00%