Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 passen we onze pensioenregeling aan. De belangrijkste wijziging: de pensioenrichtleeftijd bij ons fonds wordt 68 jaar. De organisaties van werkgevers en werknemers in onze sector werden het hierover eens.

Mensen leven gemiddeld steeds langer

Pensioenfondsen moeten daarom langer en dus meer pensioen uitkeren. De overheid verhoogt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt deze waarschijnlijk verder door.