In gesprek met het bestuur

De financiële situatie staat onder druk. Misschien moeten de pensioenen verlaagd worden. Daarover praten we met 3 bestuursleden.