Gepubliceerd op 23 december 2022

Pensioenen per 1 januari 2023 met 2,5% omhoog

Pensioenfonds Beton verhoogt per 1 januari 2023 alle pensioenen met 2,5%. Dit geldt dus voor de uitkeringen van gepensioneerden en voor de pensioenaanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd). Op 1 oktober 2022 zijn de pensioenen ook al met 2,01% verhoogd.

Het fonds kan de pensioenen verhogen doordat de overheid de regels per 1 juli 2022 heeft aangepast. Pensioenfondsen moesten eerst een beleidsdekkingsgraad van 110% hebben. Dat is nu tijdelijk 105%.

Het bestuur bekijkt elk jaar of het de pensioenen kan verhogen. De dekkingsgraad per eind oktober is bepalend voor de hoogte van de toeslagverlening. Eind oktober 2022 was de beleidsdekkingsgraad 112,7%. Dat is voldoende om een toeslag te mogen geven.

Voor de hoogte van die toeslag kijkt het bestuur naar de stijging van de prijzen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is de “CPI alle huishoudens van 1 juli tot 1 juli”. Deze prijsstijging is dit jaar 8,55%.

Het bestuur mag de pensioenen alléén verhogen als dit op een evenwichtige manier gebeurt Het bestuur heeft daarom de belangen van alle deelnemers, jong en oud, goed afgewogen.

Het bestuur besloot dat de pensioenen met 2,5% omhoog gaan. Daarmee wordt een deel van de inflatie gecompenseerd en houdt het pensioenfonds ook voldoende reserves. Dit is nodig omdat er binnen enkele jaren een nieuw pensioenstelsel komt. Ook daarbij is evenwichtigheid tussen de verschillende generaties erg  belangrijk.

Hoe komt het bestuur tot 2,5%?

Het besluit om de pensioenen met 2,5% te verhogen heeft het bestuur zorgvuldig genomen. Het bestuur heeft met de wet te maken, maar ook met het eigen beleid. Bpf Beton heeft een voorzichtig beleggingsbeleid. Wij vinden het belangrijk om allereerst te zorgen dat de pensioenen gelijk blijven. Dat betekent dat we niet te veel risico's nemen in onze beleggingen. Gaat het niet goed op de beurs, dan moeten de pensioenen worden verlaagd. Dat willen we voorkomen.

Natuurlijk willen we ook graag de pensioenen elk jaar kunnen verhogen. Om de pensioenen te kunnen verhogen, kijken we naar onze dekkingsgraad per eind oktober 2022. Toen was de beleidsdekkingsgraad 112,7%. Dat is voldoende om een toeslag te mogen geven. De prijsstijging is dit jaar 8,55% (“CPI alle huishoudens van 1 juli tot 1 juli” van het CBS.

Het bestuur heeft een aantal zaken afgewogen
  • we willen zekerheid inbouwen naar de toekomst toe; er komt een nieuw pensioenstelsel waarvan nog niet alles duidelijk is
  • we willen geen grote schommelingen, dus geen verhoging gevolgd door een verlaging
  • onze dekkingsgraad is nét hoog genoeg voor een indexatie, maar niet hoog genoeg om de gestegen prijzen te kunnen compenseren
  • we bekijken elk jaar opnieuw of een toeslag mogelijk is
  • het Verantwoordingsorgaan heeft een positief advies gegeven over de toeslag van 2,5%.

Wilt u meer weten over het verhogen van pensioenen?