Wijziging actuariele grondslagen

In oktober 2020 heeft onze actuaris geadviseerd om de actuariële grondslagen te wijzigen. Met deze grondslagen (regels) berekenen wij of er voldoende geld in kas is om alle pensioenen te kunnen betalen. Deze wijziging heeft geleid tot een verlaging van de verplichtingen en maakt dat wij nu meer vermogen in kas hebben.

De gemiddelde levensverwachting is gedaald. Daarom is de landelijke sterftetafel, waar pensioenfondsen mee rekenen, aangepast. Deze aanpassing heeft tussen oktober 2020 en november 2020 geleid tot een flinke toename van de actuele dekkingsgraad van circa 4%-punt.

Stijging actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is van 96,6% (per eind oktober 2020) gestegen naar 104,5%. Dit komt niet alleen de wijziging van de actuariële grondslagen. In de afgelopen maand zijn er positieve rendementen op de beleggingen gehaald en is de rente weer iets toegenomen.