Waardeoverdracht tijdelijk stopgezet

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is eind januari 2016 tot onder de 100% gedaald: 99,6%. Dat betekent dat ons fonds tijdelijk niet mag meewerken aan waardeoverdracht. Pas als de beleidsdekkingsgraad 3 maanden boven de 100% staat, is dit weer mogelijk.

U kunt uw pensioen meenemen als u van baan verandert

Bent u onlangs in de betonproductenindustrie komen werken? Of gaat u binnenkort in een andere branche werken? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht.

Wij nemen uw aanvraag later in behandeling

Misschien heeft u kort geleden een verzoek tot waardeoverdracht ingestuurd. Ons pensioenfonds moet nu eerst de financiële situatie verbeteren. Is de beleidsdekkingsgraad 3 maanden lang weer hoger dan 100%? Dan nemen wij uw aanvraag direct in behandeling.

Stuurt u ons wel uw aanvraag

U kunt nog steeds waardeoverdracht aanvragen. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling als dat weer kan.